0 0,00 

Edward Białek

Edward Białek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Polski filolog germański, specjalizujący się w dydaktyce literatury niemieckiej, historii literatury XIX w. i literaturoznawstwie; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej.

Więcej informacji

Powrót