0 0,00 

Dorota Leszczyna

Dorota Leszczyna

Profesora doktora habilitowana

Profesora nadzwyczajna w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka XIX i XX-wiecznej filozofii hiszpańskiej i niemieckiej. Autorka pięciu autorskich monografii dotyczących tego obszaru, w tym dwóch hiszpańskojęzycznych, oraz licznych artykułów, publikowanych zarówno w punktowanych czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Doktor habilitowana nauk humanistycznych (Uniwersytet UMK w Toruniu) oraz doktor nauk politycznych (Universidad de Alicante, Hiszpania). Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu w Alicante za rozprawę doktorską z 2020 roku. Od 2010 roku współpracuje z badaczami z Centro de Estudios Orteguianos w Madrycie oraz z madryckim Universidad Complutense, czego efektem było uczestnictwo w dwóch projektach międzynarodowych, finansowanych przez Rząd Hiszpanii. Kierowniczka wielu projektów krajowych, w tym trzech finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015–2018.

Powrót