0 0,00 

W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej

Spotkanie
W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej

Spotkanie z profesorą Dorotą Leszczyną wokół jej monografii, która ukazała się w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazane w książce zostaje mniej znane oblicze myśli Ortegi y Gasseta, które odnosi się do jego projektu nowej krytyki rozumu. Projekt ten ma na celu przedstawienie witalno-historycznych korzeni rozumu, a także stanowi oryginalny wkład autora „Buntu mas” w rozwój dwudziestowiecznej filozofii, nie mniej cenny od tego, który wnieśli do niej jego rówieśnicy: Martin Heidegger, Nicolai Hartmann czy Karl Jaspers.

Spotkanie poprowadzi Kamil Cekiera – doktor filozofii, adiunkt w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim metafilozofią i metodologią filozofii, badaniami dotyczącymi natury pojęć oraz epistemologią. W latach 2021-2022 redaktor Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Powrót

Informacje praktyczne

Data
27/01/2023
Godzina
18:00
Miejsce
Księgarnia Hiszpańska
wstęp
wstęp wolny
prowadzenie
Kamil Cekiera

Goście

Dorota Leszczyna

Profesora doktora habilitowana
Badaczka XIX i XX-wiecznej filozofii hiszpańskiej i niemieckiej.

Więcej o autorce

O publikacji

W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej. José Ortegi y Gasseta nowa krytyka rozumu

Racjowitalizm to koncepcja filozoficzna hiszpańskiego myśliciela, eseisty i społecznika José Ortegi y Gasseta (1883–1955). Jej źródłem jest krytyczny namysł nad marburskim neokantyzmem i fenomenologią Edmunda Husserla. W obu tych nurtach Ortega dostrzegł kontynuację nowożytnego racjo-idealizmu, którego zniesienie uczynił przewodnim tematem swojego dzieła. Przez racjo-idealizm rozumiał z kolei takie stanowisko, które uznaje porządek rozumnego, myślącego i […]

Więcej o produkcie