0 0,00 

Artur Tomanek

Artur Tomanek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, europejskiego prawa pracy, zagadnienia leżące na „pograniczu” prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Więcej informacji

Powrót