0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXII | Monitoring w zakładzie pracy

Nowość

W 132 numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” kompleksowo zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania monitoringu w zakładzie pracy. Analizy przeprowadzono z perspektywy krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw podstawowych, także przy wykorzystaniu metody prawno-porównawczej. Treść publikowanych opracowań odzwierciedla pełne spektrum stosowanych form monitoringu zakładowego, odznaczające się rozległością i wysokim stopniem dyferencjacji. Obok monitoringu wizyjnego i korespondencji elektronicznej, omawiana jest tematyka tak zwanych innych form monitoringu, z uwzględnieniem analizy dopuszczalności prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa (szczególnie z zakresu prawa pracy), jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony prywatności i prawa do ochrony danych osobowych.

 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXII | Monitoring w zakładzie pracy

Artur Tomanek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, europejskiego prawa pracy, zagadnienia leżące na „pograniczu” prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Więcej o redaktorze