0 0,00 

Andrzej Kuźmicki

Andrzej Kuźmicki

Pisze o sobie

Jestem dyplomowanym hipnoterapeutą, psychologiem analitycznym, redaktorem naczelnym Polskiego Portalu Psychologii Analitycznej – JungPoland.org.

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2005 roku obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem: „Pojęcie Jaźni w koncepcji Carla Gustava Junga”.

W roku 2008 nakładem wydawnictwa Eneteia wydałem książkę zatytułowaną „Symbolika Jaźni”, rekonstuującą szczegółowo jungowski model psychiki człowieka oraz dynamikę procesu przemiany określanego tu mianem indywiduacji. W roku 2013 opublikowałem kolejną książkę pt. „Psychologia i Filozofia C.G.Junga”.

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, stostosując narzędzia z obszaru hipnoterapii, NLP, jak i z psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz elementy Psychologii Zorientowanej na Proces Arnolda Mindella, a także elementy z zakresu psychologii poznawczo-behawioralnej. 

W świetle moich zainteresowań leży efektywna pomoc kliniczna, ale też wspieranie rozwoju moich klientów w drodze do piękniejszego, bardziej radosnego życia.

Źródło i więcej informacji: http://polskipsycholog.com/dr-andrzej-kuzmicki.html

Powrót