0 0,00 

Ewa Kwiatkowska

Ewa Kwiatkowska

Doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: filozofia kultury, ponaddyscyplinarne badania nad kulturą, metateoretyczne zagadnienia humanistyki współczesnej.

Więcej informacji

Powrót