1 37,00 

Alicja Keplinger

Alicja Keplinger

Doktora

Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z pożądanymi i niepożądanymi zachowaniami organizacyjnymi, etosem pracy, relacjami między liderami i współpracownikami czy miękkimi technikami zarządzania. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz autorką i redaktorką kilku monografii.

Więcej informacji

Powrót