0 0,00 

Maria Straś-Romanowska

Maria Straś-Romanowska

Doktora habilitowana

Psycholożka, dr. hab. o specjalności psychologia osobowości, profesora nadzwyczajna w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką artykułów Problemy badawcze psychologii rozwoju w świetle założeń podejścia zorientowanego na osobę, O mądrości, która dojrzewa w ciszy oraz Poczucie odpowiedzialności osób z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim jako jeden z aspektów warunkujących jakość ich życia, a także recenzentką oraz promotorką licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Więcej informacji

Powrót