1 35,00 

Aleksandra Pankiewicz

Aleksandra Pankiewicz

Doktora

Zainteresowania naukowe: Śląsk „plemienny” i wczesnopaństwowy; grody „plemienne” i wczesnopaństwowe; przemiany kulturowe w Europie Środkowej w IX-XI w.; garncarstwo wczesnośredniowieczne Śląska i ziem sąsiednich; szklarstwo wczesnośredniowieczne Śląsk, Morawy i Czechy w IX-X w.; relacje kulturowe Wrocławski Ostrów Tumski w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Więcej informacji

Powrót