0 0,00 

Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych


Książka Aleksandry Pankiewicz, choć dotyczy wąskiego zagadnienia wpływów kulturowych docierających na Śląsk i płynących z tego terenu, postrzegana może być wieloaspektowo. Publikacja prezentuje ceramikę z terenu południa Śląska oraz północnych Moraw i Czech, zarówno w oparciu o materiały już publikowane, jak i zespoły archiwalne i nowsze znaleziska. Charakterystyka materiałów zabytkowych jest także okazją do podjęcia dyskusji nad datowaniem niektórych stanowisk i swoistą próbą periodyzacji ceramiki z omawianych regionów.

Autorka, wykorzystując analizę makroskopową, a także badania specjalistyczne ułamków naczyń, stara się opisać te cechy ceramiki, które mogą zdradzać piętno obcego garncarstwa. Śledzenie podobieństw i różnic pomiędzy materiałami z poszczególnych regionów, choć nie dało jasnej odpowiedzi na pytanie o charakter wzajemnych relacji Śląska z południowymi sąsiadami, dostarczyło jednak wielu nowych, ciekawych i nieraz zaskakujących wniosków.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3260-5
Liczba stron
472
Format
e-book
Rok wydania
2012

O autorce

Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych

Aleksandra Pankiewicz

Doktora
Zainteresowania naukowe: Śląsk „plemienny” i wczesnopaństwowy; grody „plemienne” i wczesnopaństwowe; przemiany kulturowe w Europie Środkowej w IX-XI w.; garncarstwo wczesnośredniowieczne Śląska i ziem sąsiednich; szklarstwo wczesnośredniowieczne Śląsk, Morawy i Czechy w IX-X w.; relacje kulturowe Wrocławski Ostrów Tumski w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Więcej o autorce