0 0,00 

Adam Mrozowicki

Adam Mrozowicki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: socjologia gospodarki, socjologia pracy, socjologia ogólna.

Więcej informacji

Powrót