0 0,00 

Elżbieta Kolasińska

Elżbieta Kolasińska

Doktora

Zainteresowania naukowe: praca i gospodarka, kompetencje, kapitał społeczny, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej informacji

Powrót