0 0,00 

Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym


Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym to całościowe teoretyczno-dogmatyczne opracowanie problematyki zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Poruszone w nim zagadnienia dotyczące zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym w ramach współczesnej polityki karnej stanowią prezentację najbardziej istotnych problemów nurtujących przedstawicieli doktryny i praktyki. Celem książki jest próba oceny aktualnie obowiązującego modelu zaniechania ukarania sprawcy, przewidzianego w kodeksie karnym skarbowym. Autor poddaje szczegółowej analizie instytucje z rozdziału 2 k.k.s.: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i odstąpienie od wymierzenia kary. Odzwierciedleniem teorii w praktyce jest zaprezentowany w ostatnim rozdziale materiał badawczy, zebrany we wrocławskich finansowych organach postępowania przygotowawczego i sądach rejonowych. Książkę zamykają uwagi końcowe, w których zawarte zostały ogólne konkluzje i wnioski odnoszące się do modelu zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym, które mogą przyczynić się do właściwego rozwiązania tego zagadnienia w przyszłości.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3178-3
Liczba stron
380
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2011

O autorze

Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym

Janusz Sawicki

Doktor habilitowany
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń.

Więcej o autorze