1 40,00 

Wrocławskie Studia Politologiczne | numer 28/2020


„Wrocławskie Studia Politologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym publikowane są artykuły i recenzje naukowe pochodzące z reprezentatywnych środowisk akademickich w Polsce. W numerze 28 zamieszczone zostały artykuły z różnych subdyscyplin politologii. Autorzy podejmują najbardziej aktualne problemy systemu politycznego, aktywności obywatelskiej, polityki Unii Europejskiej. Znajdujemy także artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, graniczące z historią, literaturoznawstwem, komunikowaniem społecznym, systemem edukacyjnym. Punktem odniesienia są kategorie polityki i państwa w ich wielowymiarowej i niejednoznacznej interpretacji. Wszystkie publikacje prezentują wysoki poziom analizy naukowej, opierają się na materiałach źródłowych oraz współczesnych osiągnięcia polskiej i światowej politologii. 28 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” stanowi przegląd aktualnych trendów i prac badawczych polskiej politologii.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1643-0328
Liczba stron
204
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020
https
//wuwr.pl/wrsp/issue/view/809

O redaktorce