1 19,00 

Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty


Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-299-3134-9
Format
e-book
Rok wydania
2010

O autorce

Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty

Małgorzata Ruchniewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: historia Śląska w XIX i XX wieku, historia Europy Wschodniej w XX wieku, dzieje Białorusi, losy Polaków na Wschodzie, przymusowe migracje w latach 40. i 50. XX wieku.

Więcej o autorce