0 0,00 

W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

95,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1446" strip_tags="yes"]


Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu zawiera wiele prac naukowych przygotowanych przez znakomitych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Przekrój tematyczny prac jest niezwykle szeroki, jednak na pierwszym planie pozostają zagadnienia związane z obszarem doktryn politycznych i prawnych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3712-9
Liczba stron
780
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2020

O redaktorach

W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Łukasz Machaj

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: wolność słowa, integracja europejska, polska myśl polityczna, liberalizm.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Maciej Marszał

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Mirosław Sadowski

Profesor doktor habilitowany, profesor UWr
Jego badania mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt jego zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Radosław Antonów

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne, doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu, problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityka społeczna, problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, współczesne wojny asymetryczne, zamówienia publiczne.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze