1 95,00 

W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu


Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu zawiera wiele prac naukowych przygotowanych przez znakomitych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Przekrój tematyczny prac jest niezwykle szeroki, jednak na pierwszym planie pozostają zagadnienia związane z obszarem doktryn politycznych i prawnych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3712-9
Liczba stron
780
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2020

O redaktorach

W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Łukasz Machaj

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: wolność słowa, integracja europejska, polska myśl polityczna, liberalizm.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Maciej Marszał

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Mirosław Sadowski

Profesor doktor habilitowany, profesor UWr
Jego badania mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt jego zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Radosław Antonów

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne, doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu, problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityka społeczna, problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, współczesne wojny asymetryczne, zamówienia publiczne.

Więcej o redaktorze
W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze