0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CVII | Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

45,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45,00 zł.


Tom 107 Przeglądu Prawa i Administracji ma charakter tematyczny i poświęcony jest w całości problematyce ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, tj. zapewnieniu poszanowania uprawnień przyznanych jednostkom na mocy prawa Unii. Problematyka ta jest bardzo złożona, co wynika z wielopoziomowej struktury unijnego środowiska prawnego, w którym funkcjonują normy przyjęte nie tylko przez instytucje UE, lecz także na poziomie krajowym, w tym konstytucyjnym. Z tej przyczyny w systemach prawnych państw członkowskich, w tym Polski, ujawniają się liczne odrębności, które wymagają ujednolicenia w imię zapewnienia spójnego systemu prawnego w Unii. Przedstawione opracowanie podejmuje te zagadnienia przez pryzmat najbardziej aktualnych problemów prawa UE, które mają wpływ na prawną sytuację osób fizycznych i prawnych w skali całej Unii.
Przedstawiona publikacja powstała w ramach prac Centrum Doskonałości Jeana Monneta („Center of Excellence of Jean Monnet — CEJM”) utworzonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Domeną działalności CEJM są studia i badania nad prawem UE i, jak dotąd, jest to pierwsza i jedyna tego typu jednostka utworzona w Polsce w tej dyscyplinie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka się z zainteresowaniem Czytelników, pracowników naukowych i praktyków prawa.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
392
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2016

O redaktorce

Przegląd Prawa i Administracji | tom CVII | Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Dagmara Kornobis-Romanowska

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

Więcej o redaktorze