0 0,00 

Dagmara Kornobis-Romanowska

Dagmara Kornobis-Romanowska

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

Więcej informacji

Powrót