0 0,00 

„Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich


Przedmiotem rozważań podjętych w prezentowanej książce są religijne tradycje muzyczne Żydów zamieszkujących wschodnią i centralną Europę, a zwłaszcza tereny położone w granicach przedwojennej Polski. Zostały one przedstawione w szerszym kontekście historycznym, od czasów biblijnych po współczesność, oraz geograficznym, przez zarysowanie głównych idiomów muzycznych diaspory żydowskiej. Monografia jest pierwszą wydaną po II wojnie światowej pracą muzykologiczną, której podstawą źródłową są materiały dźwiękowe, zgromadzone podczas eksploracji terenowych prowadzonych w Polsce i w innych krajach wschodniej Europy (w latach 2002–2013). Uzupełniają je nagrania dokonane przez autorkę w synagogach różnych grup żydowskich w Wiedniu (wywodzących się częściowo ze wschodniej Europy), które zachowały bogaty tradycyjny repertuar liturgiczny i paraliturgiczny. Wybór nagranych śpiewów został zaprezentowany w oddzielnie opublikowanej antologii płytowej, zatytułowanej podobnie jak książka — Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich (seria „In crudo”, CD 14). W tekście książki znajdują się odsyłacze do utworów zamieszczonych na płytach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3395-4
Liczba stron
160
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O autorce

„Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich

Bożena Muszkalska

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, zagadnienia metodologiczne.

Więcej o autorce