0 0,00 

Bożena Muszkalska

Bożena Muszkalska

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, zagadnienia metodologiczne.

Więcej informacji

Powrót