0 0,00 

Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych


Warunkiem harmonijnej koegzystencji człowieka jest „odkrywanie innego”. Świat współczesny — coraz bardziej zglobalizowany, multikulturowy — wymaga od ludzi coraz więcej tolerancji, cierpliwości, zrozumienia dla inności. Tymczasem konfrontacja z innością może być w istocie niełatwa i problematyczna. Sztuki widowiskowe i naukowy namysł nad nimi mają ogromny udział w dziele otwierania się na Innego/Obcego oraz odkrywania go. Właśnie o nich — w kontekście problematyki Obcości/Inności — traktują artykuły zawarte w drugim tomie „Między filmem a teatrem”.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3399-2
ISSN
2658-137X
Liczba stron
444
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorze

Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych

Piotr Rudzki

Doktor habilitowany
Zajmuje się sztukami widowiskowymi, gdyż tylko tam dochodzi do bezpośredniego kontaktu twórcy i odbiorcy, aktorów i publiczności, człowieka z człowiekiem oraz tylko tam dzieło powstaje za każdym razem na naszych oczach.

Więcej o redaktorze
Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych

Sławomir Bobowski

Doktor habilitowany, profesor UWr
Jest polonistą i filmoznawcą, zatrudnionym od wielu lat w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Opublikował dotąd ponad dziewięćdziesiąt artykułów naukowych oraz pięć książek. Od ponad dwudziestu lat jest redaktorem rocznika „Studia Filmoznawcze”. Jego zainteresowania od pewnego czasu zmierzają ku fuzji filmoznawstwa z refleksją o kulturze, zwłaszcza z antropologią kulturową.

Więcej o redaktorze

Klienci, którzy kupili ten produkt przeglądali także