0 0,00 

Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym


W pracy „Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym” autorka analizuje rolę dwóch silnych ogniw – mediów masowych i aktorów politycznych w procesie komunikowania politycznego, wskazując, w jaki sposób rozwój technik komunikowania, mediatyzacja polityki oraz saturacja medialna społeczeństwa prowadzą do profesjonalizacji sceny politycznej i jakie są tego konsekwencje. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych naukami społecznymi – zarówno studentów, jak i badaczy w zakresie politologii, marketingu politycznego i public relations, dziennikarstwa, socjologii, kulturoznawstwa i psychologii społecznej. Książka może stanowić żródło wiedzy o mechanizmach komunikowania politycznego – dla samych polityków i dziennikarzy, dla specjalistów w zakresie prowadzenia i zarządzania kampaniami politycznymi, dla tych, którzy zawodowo zajmują się media relations, kreowaniem i utrzymywaniem wizerunku partii politycznych, instytucji władzy, kandydatów etc.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
83-229-2479-8
Liczba stron
324
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2004

O autorce

Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym

Bogusława Dobek-Ostrowska

Profesora doktora habilitowana
Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię komunikowania masowego, systemy medialne, komunikowanie polityczne transformację systemów komunikowania politycznego i dziennikarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej o autorce