0 0,00 

Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi


Przyjęta w Polsce po 1959 roku komunikacyjna kategoryzacja przestrzeni politycznej umożliwia zaprzestanie utożsamiania polityki jedynie z jednokierunkową komunikacją niesymetryczną, a przede wszystkim z propagandą i agitacją. W demokracji komunikacja polityczna łączy się z wysoką interakcyjną kompetencją i aktywnością wszystkich jej uczestników – nie tylko rządzących. Wielkie znaczenie ma ponadto symetryczność rang rządzących i rządzonych oraz możliwość nieantagonistycznego osiągania przez nich celów politycznych w poszczególnych aktach komunikacji.
Interakcyjność i powszechność komunikacyjnej aktywności politycznej wyznacza jakość demokracji, choć niewątpliwie najdłuższą tradycję ma aktywność rządzących (komunikacja hegemoniczna i elitarna), stosunkowo krótką – rządzonych (komunikacja petycyjna i asocjacyjna).
W niniejszej książce zweryfikowano jakość polskiej komunikacji politycznej, skupiając uwagę na nadawczej kompetencji gatunkowej i językowej jej uczestników. Przedmiotem analizy są – po raz pierwszy w polskiej genologii – gatunki wypowiedzi politycznej, czyli stosunkowo trwale pod względem treści politycznej wzorce wypowiedzi, ukształtowane w zależności od funkcji (perswazyjnej i informacyjnej, a także rozrywkowej i fatycznej) oraz sytuacji użycia (głownie oficjalnej), znamienne dla politycznej społeczności dyskursywnej. Kontynuacja zaś i wykorzystanie dorobku idiograficznych badań nad środkami językowymi w komunikacji politycznej umożliwiły przedstawienie trzech szczegółowych zjawisk językowych, wpływających istotnie na swoistość polskich komunikatów politycznych: elementarnych metafor pojęciowych i metafor gry (zwłaszcza wojny, sportu i teatru), feminatywów (nazw żeńskich) oraz ideonimow politycznych (nazw partii).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-2671-0
Liczba stron
271
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2005

O autorce

Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi

Janina Fras

Profesora doktora habilitowana
Specjalistka w zakresie komunikologii, zwłaszcza w obszarze komunikacji politycznej. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim zawartością mediów masowych z wykorzystaniem metod jakościowych (analizy treści, analizy zawartości i analizy dyskursu); ponadto: genologią polityczną i dziennikarską oraz polityką językową.

Więcej o autorce