0 0,00 

Janina Fras

Janina Fras

Profesora doktora habilitowana

Specjalistka w zakresie komunikologii, zwłaszcza w obszarze komunikacji politycznej. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim zawartością mediów masowych z wykorzystaniem metod jakościowych (analizy treści, analizy zawartości i analizy dyskursu); ponadto: genologią polityczną i dziennikarską oraz polityką językową.

Więcej informacji

Powrót