0 0,00 

Jak pisać historię żydowską?


Książka Moshego Rosmana składa się z ośmiu rozdziałów, w których autor bada wyzwanie, jakie historii w ogóle, a historii Żydów w szczególności, rzuciła ponowoczesność. Choć z uwagą studiuje on prace wielu znanych postmodernistów, stanowisko, jakie wobec nich zajmuje, jest zasadniczo krytyczne. Rosman wierzy jednak, że ponowoczesną perspektywę można połączyć z naukami historycznymi, jeśli dalej będą one oparte na badaniach źródłowych i krytycznej analizie. W swoich tekstach rozważa takie problemy, jak określenie podstawowych zagadnień w badaniu historii i kultury Żydów, periodyzacja, metodologia i geografia historii żydowskiej, związek kultury żydowskiej z innymi kulturami, kwestia gender w badaniu historii Żydów i inne.

Książka Rosmana ukazała się już po angielsku i po hebrajsku, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie i żywe dyskusje. To nie tylko lektura obowiązkowa dla wszystkich piszących historię, ale także dla tych, którzy ją czytają i pragną lepiej zrozumieć.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3181-3
Liczba stron
240
Format
e-book
Rok wydania
2011

O autorze

Jak pisać historię żydowską?

Moshe Rosman

Profesor
W roku 2016 wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski za wybitny wkład w dziedzinę historii polsko-żydowskiej. W ciągu swej długiej kariery przeprowadził pionierskie badania nad historią stosunków polsko-żydowskich, chasydyzmem, metodologią historyczną i historią żydowskich kobiet. Jego wpływ na rozwój judaistyki jako dyscypliny akademickiej, szczególnie w Polsce, był ponadprzeciętny, podobnie jak jego intensywna praca ze studentami na wszystkich poziomach kształcenia.

Więcej o autorze