0 0,00 

Moshe Rosman

Moshe Rosman

Profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Izraelski historyk, specjalista w dziedzinie historii Żydów polskich, profesor Wydziału Historii Żydowskiej Uniwersytetu Bar-llana w Izraelu.

W roku 2016 został wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski za wybitny wkład w dziedzinę historii polsko-żydowskiej. W ciągu swej długiej kariery Moshe Rosman przeprowadził pionierskie badania nad historią stosunków polsko-żydowskich, chasydyzmem, metodologią historyczną i historią żydowskich kobiet. Jego wpływ na rozwój judaistyki jako dyscypliny akademickiej, szczególnie w Polsce, był ponadprzeciętny, podobnie jak jego intensywna praca ze studentami na wszystkich poziomach kształcenia.

Więcej informacji oraz o tytule doktora honoris causa

Powrót