0 0,00 

Germanica Wratislaviensia | tom 145 | Vergangenheit und Zukunft

60,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
60,00 zł

Na 145 tom czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany „Vergangenheit und Zukunft”, składają się teksty z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. W części literaturoznawczej aż dwa artykuły poświęcamy Arnoldowi Zweigowi, natomiast dwa pozostałe wiążą się z literaryzacją pamięci o II wojnie światowej oraz konflikcie jugosłowiańskim. W rozbudowanej części językoznawczej pojawia się problematyka języków specjalistycznych, rozmaite zagadnienia z zakresu translatoryki, retoryki, psycholingwistyki, przyczynki do badań transkulturowych, porównawczych języka polskiego, niemieckiego, a także gwary górnośląskiej. Warto zwrócić uwagę na dział recenzyjny, w którym odnotowano i omówiono liczne tomy zbiorowe i monografie z lat 2018–2019, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji współtworzonych przez polskich germanistów. W tomie znalazło się też sprawozdanie z wielojęzycznej konferencji poświęconej Trójkątowi Weimarskiemu, która odbyła się we Wrocławiu w 2019 roku.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0435-5866
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Germanica Wratislaviensia | tom 145 | Vergangenheit und Zukunft

Anna Małgorzewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 145 | Vergangenheit und Zukunft

Tomasz Małyszek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 145 | Vergangenheit und Zukunft

Urszula Bonter

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: społeczna historia literatury niemieckiej; realizm mieszczański; życie literackie; historia książki i ruchu wydawniczego; literatura popularna, powieść i teoria powieści w epoce oświecenia.

Więcej o redaktorze