0 0,00 

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem, a koniecznością przetrwania


Publikacja analizuje aktualną kondycję środowiska dziennikarskiego mediów lokalnych Wrocławia w kontekście standardów profesjonalizmu i odpowiedzialności za stan demokracji, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych.
W ostatnim dwudziestoleciu położenie i problemy dziennikarzy nie absorbowały zbytnio uwagi polskich badaczy mediów, czego wynikiem jest ogromny deficyt badań empirycznych i naukowej wiedzy o tym środowisku.
Przedmiotowa analiza wypełnia lukę badawczą, szczególnie w sferze badań empirycznych ilościowych i jakościowych. Mimo iż dziennikarstwo epoki multimediów nie poddaje się jednoznacznej ocenie, przyjęte ramy teoretyczne i metodologia badań umożliwiły wnikliwą diagnozę ideologii i mitologii dziennikarstwa, standardów zawodowych i uwarunkowań pracy w różnych redakcjach mediów lokalnych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-2293-381-7
Liczba stron
416
Format
e-book
Rok wydania
2013

O autorce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem, a koniecznością przetrwania

Lucyna Szot

Doktora habilitowana, profesora UWr
Politolożka, prawniczka, medioznawczyni.
Zasadnicze zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa.

Więcej o autorce