1 10,00 

Anglica Wratislaviensia | tom LII

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

Kolejny, 52 tom serii „Anglica Wratislaviensia”, pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz glottodydaktyki. Artykuły zawarte w tomie, który oddajemy do rąk czytelników, to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie autorów, w tym językoznawców — Artemis Alexiadou oraz Gianinę Iordachioaia (Uniwersytet w Stutgarcie), Carmen Florinę Savu (Uniwersytet Bukaresztański), glottodydaktyków — Ewy Piechurskiej-Kuciel (Uniwersytet Opolski) oraz literaturoznawców — Jadwigi Uchman z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka prac literaturoznawczych skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej współczesności, obejmując twórczość Doris Lessing, Johna Banville’a, Samuela Becketta czy Hansona Heinleina. Metodologicznie badania te obejmują szerokie spektrum perspektyw badawczych, poczynając od filozofii literatury i etyki, a na dekonstrukcjonizmie, kognitywizmie oraz badaniach kulturoznawczych kończąc. Artykuły językoznawcze mieszczą się w obszarze współczesnego językoznawstwa teoretycznego, którego głównym celem jest poszukiwanie prawdy o języku ludzkim w oparciu o badania porównawcze poszczególnych języków świata zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Badania zaprezentowane w artykule Artemis Alexiadou i Gianiny Iordachioaia dotyczą współczesnej generatywnej składni porównawczej. Autorki badają rzeczowniki odprzymiotnikowe w językach greckim, rumuńskim, niemieckim i francuskim. Z kolei przedmiotem dociekań Mai Lubańskiej są zmiany w znaczeniu czasowników modalnych w historii języków angielskiego i polskiego. Artykuły z zakresu glottodydaktyki obejmują zagadnienia roli uwarunkowań afektywnych (gotowość komunikacyjna i tolerancja wieloznaczności) w nauczaniu sprawności językowych czytania i mówienia oraz podawania gramatycznej informacji zwrotnej w pracach pisemnych. Wszystkie przedstawione prace zajmują się problematyką istotną dla współczesnej humanistyki.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0301-7966
Liczba stron
164
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorce