1 28,00 
Klinika-dziennikarstwa-logotyp

Klinika Dziennikarstwa

Głównym zadaniem zespołu Kliniki, w którego skład wchodzą wybitni medioznawcy i medioznawczynie, jest pochylenie się nad kondycją polskiego dziennikarstwa, diagnozowanie chorób i poszukiwanie ich przyczyn, a także wskazywanie środków i metod leczenia.

Inicjatorami Kliniki Dziennikarstwa są prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński i prof. Jerzy Jastrzębski. Seria powstała roku 2016, w wyniku spotkania o tym samym tytule, które odbyło się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISSN: 2543-7003

  1. Klinika Dziennikarstwa — Informacja czy mizeria informacji?, red. Krystyna Doktorowicz, Katarzyna Konarska, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2021
  2. Klinika Dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja, red. Katarzyna Konarska, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2019
  3. Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza, red. Katarzyna Konarska, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2017
  4. Klinika dziennikarstwa — Credo, red. Katarzyna Konarska, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2016

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Klinika dziennikarstwa — Informacja czy mizeria informacji?

pod redakcją Krystyny Doktorowicz, Katarzyny Konarskiej i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego

Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-299-3753-2

Przejdź do produktu

Kolejny tom z serii „Klinika Dziennikarstwa” został poświęcony „zagadnieniom informowania odbiorców mediów przez dziennikarzy w 2020 roku. Informowanie było zdominowane przez tematy, które nikomu nie były obojętne, każdy z odbiorców wyczekiwał ich z niecierpliwością i nie ma w tym stwierdzeniu przesady, albowiem dotyczyły przede wszystkim rozprzestrzeniającego się w zastraszającym tempie koronawirusa oraz wyborów prezydenckich w Polsce”.

KD4 okł 13,5mm 3.03 kopia

Klinika dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja

pod redakcją Katarzyny Konarskiej i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-299-3661-0

Przejdź do produktu

W trzecim tomie z serii „Klinika Dziennikarstwa” zespół ekspertów pochyla się nad problematyką edukacji dziennikarskiej. Jest to temat dość często podejmowany w dyskursach naukowym i publicystycznym, jednak rzadko można w jednym miejscu zapoznać się z tak wieloma opiniami czołowych polskich medioznawców, którzy jednocześnie mają na swoich kontach dorobek tworzenia czy współtworzenia na polskich uczelniach kierunków o profilu dziennikarskim. Warto sięgnąć po tę część „Kliniki”, aby z jednej strony otrzymać solidną wiedzę o stanie edukacji dziennikarskiej w Polsce i na świecie, z drugiej zaś — aby skonfrontować, porównać i zrozumieć główne problemy nurtujące środowisko akademickie, współodpowiedzialne za system kształcenia przyszłych dziennikarzy.

Klinika3_okl_podmiana 26.08 kopia

Klinika dziennikarstwa — Diagnoza

pod redakcją Katarzyny Konarskiej i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-299-3602-3

Przejdź do produktu

„Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza” to wynik drugiego spotkania w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego wybitnych polskich ekspertów z dziedziny medioznawstwa, poświęconego problemom współczesnego dziennikarstwa. W niniejszym tomie, na który składa się dziewięć opinii — artykułów, badacze bardziej niż chorób (symptomy tych są tak wyraźne, że pozwalają na jednoznaczną diagnozę) poszukują przyczyn złego stanu zdrowia (dziennikarstwa i mediów) w myśl zasady „nim zaczniesz leczyć, poznaj przyczyny”.

KlinikaDz_Diagnoza-okl12mm_podmiana 19.04 kopia

Klinika dziennikarstwa — Credo

pod redakcją Katarzyny Konarskiej i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-299-3567-5

Przejdź do produktu

Publikacja jest wynikiem spotkania, do którego doszło w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego 18 marca 2016 roku, gdzie zaproszeni goście podjęli się analizy trapiących współczesne polskie dziennikarstwo chorób, dyskutowali z przedstawicielami dziennikarzy oraz kandydatami do tego zawodu — studentami kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Klinika-okl_10,5mm-druk.13.03.2017.druk13.03.2017 kopia