0 0,00 

Zofia Chłopek

Zofia Chłopek

Doktora habilitowana

Zainteresowania badacze: procesy psycholingwistyczne zachodzące w umyśle podczas przyswajania i uczenia się języków drugich, trzecich i kolejnych oraz podczas komunikowania się przez osobę dwu- lub wielojęzyczną w każdym z jej języków – zwłaszcza wpływy międzyjęzykowe i transfer pojęciowy oraz rozwój świadomości metajęzykowej; techniki efektywnego nauczania języków nieojczystych, zwłaszcza języków trzecich i kolejnych; rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka obcego; motywacja do nabywania języków drugich, trzecich i kolejnych; wczesna dwu-/wielojęzyczność i jej konsekwencje dla rozwoju kognitywnego i językowego dziecka.

Więcej informacji

Powrót