0 0,00 

Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne)


Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność to zjawiska, które stają się coraz powszechniejsze w skali ogólnoświatowej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania psycholingwistów organizacją wiedzy językowej w umyśle wielojęzycznym oraz procesami, jakie mają miejsce w umyśle podczas nabywania języków dalszych niż język drugi, oraz tymi, jakie zachodzą podczas produkcji i recepcji w każdym z poznanych języków. Badaczy interesują też potencjalne korelacje między znajomością wielu języków a rozmaitymi zmiennymi kognitywnymi i afektywnymi. Uznaje się przy tym, że nabywanie języków drugich i nabywanie języków co najmniej trzecich są to odmienne procesy.

Głównym celem monografii jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań psycholingwistycznych nad nabywaniem języków co najmniej trzecich i zjawiskiem wielojęzyczności. Wskazuje ona jednocześnie na specyfikę procesów psycholingwistycznych związanych z nabywaniem języków co najmniej trzecich i wielojęzycznością oraz na konieczność traktowania ich jako odmiennych niż procesy nabywania i używania języków drugich. Niniejsza pozycja może posłużyć badaczom pracującym na tym polu jako baza teoretyczna, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tej fascynującej dziedziny wiedzy.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3224-7
Liczba stron
452
Format
e-book
Rok wydania
2011

O autorce

Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne)

Zofia Chłopek

Doktora habilitowana
Zainteresowania badacze: procesy psycholingwistyczne zachodzące w umyśle podczas przyswajania i uczenia się języków drugich, trzecich i kolejnych oraz podczas komunikowania się przez osobę dwu- lub wielojęzyczną w każdym z jej języków – zwłaszcza wpływy międzyjęzykowe i transfer pojęciowy oraz rozwój świadomości metajęzykowej; techniki efektywnego nauczania języków nieojczystych, zwłaszcza języków trzecich i kolejnych; rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka obcego; motywacja do nabywania języków drugich, trzecich i kolejnych; wczesna dwu-/wielojęzyczność i jej konsekwencje dla rozwoju kognitywnego i językowego dziecka.

Więcej o autorce