0 0,00 

Zbigniew Pietrzak

Zbigniew Pietrzak

Doktor

Pracownik Zakładu Ontologii i Filozofii Przyrody UWr.

Zainteresowania naukowe: historia i filozofia nauk przyrodniczych, filozofia/ontologia przyrody, epistemologia, ornitologia – historia ornitologii, etologia.

Więcej informacji

Powrót