0 0,00 

Władysław Szczotka

Władysław Szczotka

Profesor doktor habilitowany

Dyplom magistra matematyki, specjalność zastosowania matematyki, uzyskał na podstawie pracy Zbieżność procesów schodkowych do procesu Poissona pod kierunkiem profesora Bolesława Kopocińskiego w 1971 roku, doktoryzował się na podstawie rozprawy Systemy kolejkowe w wielkim obciążeniu, napisanej pod kierunkiem profesora Bolesława Kopocińskiego w 1976 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskał na podstawie rozprawy Własności dziedziczne w teorii stochastycznych procesów kolejkowych w 1986 roku. Tytuł profesora nauk matematycznych uzyskał 15 kwietnia 1998 roku. Od 2005 roku pełni funkcję redaktora czasopisma Probability and Mathematical Statistics oraz funkcję Associate Editor czasopisma Applicationes Mathematicae.

Zainteresowania naukowe: teoria obsługi masowej, teoria odnowy, teoria procesów gałązkowych, teoria wartości ekstremalnych, teoria procesów Markowa, teoria szeregów czasowych oraz teoria twierdzeń granicznych w procesach stochastycznych.

Więcej informacji

Powrót