0 0,00 

Wioleta Muras

Wioleta Muras

Doktora

Absolwentka Muzykologii i Historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 roku otrzymała tytuł doktora Nauk o sztuce. Od października 2018 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii UWr. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół twórczości Witolda Lutosławskiego, muzyki teatralnej XX wieku, audiosfery, edytorstwa muzycznego oraz związków sztuk plastycznych z muzyką.

W latach 2013-2018 była członkinią Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, czynnie uczestnicząc w nagraniach terenowych, konferencjach, Lekcjach słuchania. Rok 2015 zaowocował otrzymaniem Stypendium Fundacji Paula Sachera w Bazylei, Szwajcarii oraz otrzymaniem grantu Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium na badania poświęcone Witoldowi Lutosławskiemu. W latach 2018-2020 współpracowała jako korektorka nutowa z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”. Od 2018 roku prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach „Dźwięk i Audiosfera”.

Więcej informacji

Powrót