1 30,00 

Wanda Patrzałek

Wanda Patrzałek

Profesora doktora habilitowana

Kierowniczka Zakładu Zachowań Konsumenckich w Instytucie Socjologii UWr. Inicjatorka utworzenia kierunku socjologii ekonomicznej na licencjackich studiach stacjonarnych w Instytucie Socjologii. Członkini zespołu redakcyjnego „Central European Journal of Communication”. Ekspertka NCN w konkursach NCN w zakresie przydzielania środków na finansowanie projektów badawczych.

Zainteresowania naukowe: zachowania konsumenckie, komunikacja w gospodarstwach domowych, nowe trendy w konsumpcji, mikroekonomia.

Więcej informacji

Powrót