0 0,00 

Urszula Lisowska

Urszula Lisowska

Doktora

Pracownica Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej UWr. Sekretarzyni redakcji “Studia Philosophica Wratislaviensia”, członkini Zespołu ds. Promocji w Instytucie Filozofii, koordynatorka anglojęzycznego programu Kolegium Doktorskiego Filozofii oraz programu Global Communication. Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zainteresowania naukowe: podstawy polityczności, problematyka antropocenu, relacje między polityką a estetyką.

Więcej informacji

Powrót