0 0,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 16 numer 2


„Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XVI fasc. 2 (2021) zawierają publikacje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Do pierwszej grupy należą tekst Magdaleny Kozak, poruszający problematykę śmiertelności w ujęciu Lévinasa i Heideggera, artykuł Piotra Martina, podejmujący kwestię jedności i wielości w filozofii sztuki, oraz wspólne rozważania Leszka Kleszcza i Krzysztofa Ształta na temat demitologizacji. Anglojęzyczny blok obejmuje artykuły: Fundy Günsoy, na temat badań Leo Straussa nad średniowieczną islamską filozofią polityki; Kamili Gheorghe, przedstawiający sylwetkę Fernanda Savatera; Romana Tuziaka, o relacji między logiką formalną a naturalnymi sposobami rozumowania. W numerze znalazły się też odpowiedzi Jerzego Lutego na komentarze do jego książki Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej, które opublikowane zostały w vol. XVI fasc. 1 (2021). Dopełnieniem są wspomnienie profesora Andrzeja J. Norasa autorstwa Beaty Trochimskiej-Kubackiej oraz recenzja książki Łukasza Leonkiewicza pt. Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużyja, którą przygotował Jan Krasicki.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 16 numer 2

Artur Pacewicz

Doktor habilitowany
Obszarem jego zainteresowań jest filozofia starożytna.

Więcej o redaktorze
Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 16 numer 2

Urszula Lisowska

Doktora
Zainteresowania naukowe: podstawy polityczności, problematyka antropocenu, relacje między polityką a estetyką.

Więcej o redaktorze