0 0,00 

Tomasz Dolata

Tomasz Dolata

Doktor habilitowany

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadto czynnie wykonuje zawód kuratora sądowego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim historii prawa własności intelektualnej oraz kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Więcej informacji

Powrót