1 25,00 

Teresa Łoś-Nowak

Teresa Łoś-Nowak

Profesora doktora habilitowana

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1975 r. uzyskała stopień doktory nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1990 r. stopień doktory habilitowanej nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł naukowy profesory odebrała w 2000 roku.  Przez 6 lat pełniła funkcję Dyrektorki Instytutu Politologii. W latach 2005-2012 była prorektorką do spraw studenckich UWr. Z jej inicjatywy w Instytucie Politologii utworzono Zakład Stosunków Międzynarodowych. Także dzięki jej staraniom na kierunku politologia powstała specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Profesora Teresa Łoś-Nowak jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie teorii stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski. W swoich badaniach koncentrowała się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, wspólnej polityki zagranicznej UE.

Więcej informacji

Powrót