1 19,00 

Sławomir Bobowski

Sławomir Bobowski

Doktor habilitowany, profesor UWr

Jest polonistą i filmoznawcą, zatrudnionym od wielu lat w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Opublikował dotąd ponad dziewięćdziesiąt artykułów naukowych oraz pięć książek: „Dyskurs filmowy Zanussiego” (Wrocław 1996), „W poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland” (Wrocław 2001), „Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia” (Wrocław 2007), „Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej” (Wrocław 2012), „Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku” (ATUT, Wrocław 2015). 

Od ponad dwudziestu lat jest redaktorem rocznika „Studia Filmoznawcze”. Jego zainteresowania od pewnego czasu zmierzają ku fuzji filmoznawstwa z refleksją o kulturze, zwłaszcza z antropologią kulturową.

Więcej informacji

Powrót