0 0,00 

Sebastian Jakubowski

Sebastian Jakubowski

Doktor

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wykładowcą polityki gospodarczej i ekonomii, współautorem książek i autorem artykułów z dziedziny polityki gospodarczej oraz ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych. Zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, problematyką transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szeroko rozumianą ekonomiczną analizą prawa. 

Wykładowca i wieloletni koordynator studiów w języku angielskim (m.in. Master of Managerial Economics oraz Administration in International Organisations). Uczestnik wielu zagranicznych staży naukowych (m.in. Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet Lipski, Uniwersytet Szawelski, Uniwersytet Ryski, Katolicki Uniwersytet Lowański a także Towarzystwo Naukowe Fraunhofer’a w Lipsku).
 
Redaktor naczelny „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. Redaktor naukowy półrocznika naukowego „Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”. Członek Rady Redakcyjnej litewskiego czasopisma naukowego „Socialiniai Tyrimai – SocialResearch”. Współautor monografii naukowej „Poland and Slovakia:Bilateral Relations in a Multilateral Context (2004–2016)” opublikowanej przez Columbia University Press. Współautor komentarza do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych opublikowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej informacji

Powrót