0 0,00 

Romana Łobodzińska

Romana Łobodzińska

Doktora

Pracownica Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od ukończenia studiów na filologii polskiej w 1974 r. Od 1985 r. adiunktka w Zakładzie Historii Języka Polskiego. Wicedyrektorka Instytutu Filologii Polskiej ds. studenckich i dydaktycznych nieprzerwanie od 1996 r. do 2016 r. Od 2002 r. redaktorka międzynarodowej serii Onomastica Slavogermanica.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo diachroniczne i onomastyka, historyczna antroponimia Śląska, dzieje polszczyzny śląskiej.

Powrót