0 0,00 

Onomastica Slavogermanica | tom 31

32,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
32,00 zł

„Onomastica Slavogermanica” to czasopismo poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Prezentują materiał nazewniczy wybrany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych, oraz współczesnych — często jest to materiał gwarowy. Nazwy pochodzą z terenu Słowiańszczyzny, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (między innymi polskiego, czeskiego, łużyckiego, słowackiego, ukraińskiego, bułgarskiego i innych) i języka niemieckiego. W nazwach odzwierciedlone są różnorodne zjawiska, które ukazują wielowiekowe wpływy i relacje nie tylko między językami, ale również narodami, ich kulturą, wierzeniami, życiem społecznym, kontaktami z przyrodą. Są one niezastąpionym źródłem poznania dziejów całej Słowiańszczyzny.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0474-1471
Liczba stron
160
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorce

Onomastica Slavogermanica | tom 31

Romana Łobodzińska

Doktor
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo diachroniczne i onomastyka, historyczna antroponimia Śląska, dzieje polszczyzny śląskiej.

Więcej o redaktorze