0 0,00 

Piotr Duchliński

Piotr Duchliński

Doktor habilitowany

Zawodowo zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. W badaniach naukowych obficie korzysta z różnych filozoficznych tradycji badawczych. Bardzo ceni podejście epistemologiczno-metodologiczne w badaniu teorii filozoficznych. Interesuje go odkrywanie różnych założeń znajdujących się u podstaw formułowanych problemów.

Więcej informacji

Powrót