0 0,00 

Michał Głowala

Michał Głowala

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: filozofia starożytna,zwłaszcza arystotelizm, scholastyka XIII-XVII wieku, anglosaska filozofia analityczna, metafizyka, zwłaszcza teoria aktu i możności oraz filozofia umysłu i działania.

Więcej informacji

Powrót