0 0,00 

Mariusz Turowski

Mariusz Turowski

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: historia myśli politycznej, historia liberalizmu, egalitaryzm i ekskluzywizm w polityce i społeczeństwie, analiza systemów-światów, europocentryzm, porównawcza filozofia polityczna, współczesna muzułmańska myśl polityczna, społeczna ontologia polityczna epistemologia, metodologia myśli politycznej i społecznej, filozofia a myśl społeczna i polityczna w Turcji nowożytnej i współczesnej.

Więcej informacji

Powrót