1 15,00 

Marian Ursel

Marian Ursel

Profesor doktor habilitowany

Głównym obszarem zainteresowań badawczych profesora Mariana Ursela są literatura, folklor, kultura, obyczajowość oraz formy i przejawy życia artystycznego w XIX wieku i ich filiacje ze współczesnością, a od lat dziesięciu również romantyczna antropotanatologia oraz kultura i obyczajowość w dziewiętnastowiecznych uzdrowiskach polskich i obcych. Od trzech dziesięcioleci zajmuje się szczególnie twórczością Aleksandra Fredry, przede wszystkim jego pisarstwem pozakomediowym. Interesuje go też filmoznawstwo, głównie związki literatury i filmu. Zajmował się i zajmuje edycjami krytycznymi kanonicznych tekstów romantycznych (Słowackiego, Mickiewicza, Fredry, Goethego), które służą w dydaktyce polonistycznej na poziomie uniwersyteckim i szkoły średniej. Swoje prace drukował m.in. w takich czasopismach naukowych, jak: „Pamiętnik Literacki”, „Litteraria”, „Literatura Ludowa”, „Russian Literature”, „Studia Philologica Slavica. Muenstersche Texte zur Slavic”, „Prace Literackie”. W dorobku ma do tej pory ponad 130 publikacji, w tym sześć książek, z których cztery poświęcone są twórczości Fredry: Bajkopisarstwo Aleksandra Fredry (Wrocław 1980), O wierszach Aleksandra Fredry (Wrocław 1992), Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice (Wrocław 1994), Aleksander Fredro. Na scenie życia i teatru (Wrocław 2009). Ostatnio opublikował książkę pt. Romantycy i okolice śmierci (Wrocław 2011). Opracował również i wydał w Wydawnictwie Dolnośląskim pięciokrotnie już od 2000 roku wznawiany leksykon pt. Romantyzm. Pod jego opieką naukową oraz przy znacznym udziale autorskim powstał pierwszy w Polsce, pionierski w swym charakterze CD-ROM pt.: Mickiewicz. Almanach multimedialny (Wydawnictwo Dolnośląskie i Vulcan Media), który uzyskał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kwietniu 1999, a w 2008 został ponownie wydany. Jest kierownikiem dwóch zadań badawczych: Od 1999 roku jest redaktorem serii wydawniczej „Prace Literackie”. Wypromował do tej pory 14 doktorów nauk humanistycznych i ponad 450 magistrów filologii polskiej.

Więcej informacji

Powrót